Menu
The National Education Society of Karnataka (Regd), Bangalore 560004
Accredited A Grade with a CGPA of 3.17 by NAAC

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ; 274 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 05-12-2022