Menu
The National Education Society of Karnataka (Regd), Bangalore 560004
Accredited A Grade with a CGPA of 3.17 by NAAC

ಜಯನಗರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 11-10-2022
ಈ ಸಂಜೆ 11-10-2022